+31 (0)50 319 96 11 consult@mesologiebossina.nl

Registraties en certificering

Een aangesloten Mesoloog heeft een vijfjarige opleiding gevolgd aan de academie voor Mesologie (HBO+ niveau).
De Mesoloog dient volgens vastgestelde richtlijnen praktijk te voeren en zich regelmatig bij te scholen

Registraties

Alle gediplomeerde Mesologen zijn geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM)
en bij het Register voor Mesologie (RM).

NVVM

Nederlandse Vereniging van Mesologie (NVVM)

Registraties

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Registraties

Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG)

Beschermd beroep

Mesologie® is een beschermd beroep en heeft haar naam en reglementen gedeponeerd. Dit is een uitvloeisel van de wet BIG, die de titel en tuchtspraak voor art 3 en art 34 beroepen reguleert. De zogenaamde vrije beroepen zijn gehouden hun eigen reglementen betreffende klacht, tucht, profiel en titel te reguleren. De titelbescherming van Mesologie vormt een kwaliteitswaarborg voor patiënt en therapeut. Haar organisatie en reglementen zijn als hoogste gewaardeerd, o.a. door de consumentenbond in haar onderzoeken naar de kwaliteit van beroepsorganisaties in de alternatieve zorg. Ook is de beroepsgroep Mesologen aangesloten bij de overkoepelende organisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en de VBAG.

Wat als ik een klacht heb?

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een klacht hebt.
Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht zijn patiënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut of kom je er samen niet uit?
Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Hiervoor zijn wij aangesloten bij de VBAG. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector. Voor de geschillencommissie zijn we aangesloten bij de Geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil. Stichting Zorggeschil is een erkende geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn. Hoe de procedure werkt vind je hier.

Waarom Mesologie

Mesologie gaat op zoek naar de oorzaak en behandelt deze op natuurgeneeskundige wijze. Met een reguliere behandeling ben je vaak snel van je symptomen verlost, maar dat wil niet zeggen dat de oorzaak van deze symptomen ook behandeld is. Wij helpen het lichaam zichzelf weer in balans te krijgen.

N

Holistische benadering

N

Zoekt naar de onderliggende oorzaak

N

Ondersteunt zelfherstellend vermogen